Kontio

Asiakasymmärryksestä suunta liiketoiminnan kehittämiseen

Kontio on maailman suurin hirsitalovalmistaja, jonka menestymisen tae ovat olleet tyytyväiset asiakkaat. Myös me yhdistimme voimamme Kontion kanssa asiakkuuden äärellä. Data-analyysi, asiakastutkimus ja ostajapersoona-analyysi ovat auttaneet yritystä kehittämään palveluprosessia ja tuoteportfoliota sekä markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.

Harvinaisen selvä tavoite

Kun maailman johtava hirsitalovalmistaja Kontio päätti syventyä kanssamme asiakasymmärryksen äärelle, tavoite oli harvinaisen selvä: kehittää liiketoimintaa, erityisesti palveluprosessia ja tuoteportfoliota – asiakkaista käsin.

Liikkeelle datan kautta

Käynnistimme yhteistyö kvantitiivisella data-analyysilla, jossa Kontion omaa asiakasdataa ja lukuja rikastettiin ulkoisilla datalähteillä. Datarikasteiden avulla pystyimme selvittämään, millaisia kuluttajia Kontion asiakkaat ovat koulutustaustaltaan, tulotasoltaan, perhesuhteiltaan ja elämäntilanteiltaan, sekä pureutumaan heidän asenne- ja arvomaailmaansa.

Asiakastutkimus – mielikuvista oston esteisiin

Suunnittelemamme ja toteuttamamme asiakastutkimuksen ydinkysymyksiksi nousivat muun muassa seuraavat: miksi asiakkaat ostavat Kontio-hirsitaloja, millainen mielikuva heillä on brändistä, vastaavatko palvelut ja tuotteet heidän tarpeitaan, miten tyytyväisiä he ovat olleet saamaansa asiakaspalveluun ja minkälaiset asiat voivat muodostua oston esteiksi.

Kyky kävellä ja halu ottaa askelia

Data-analyysin ja asiakastutkimuksen tuloksina saatiin valtavasti monipuolista tietoa hirsitalovalmistajan asiakkaista.

Kontion toimitusjohtajan Mika Rytkyn mukaan yhteistyö on ollut se pohjatyö, joka yrityksen on ollut pakko tehdä, jotta se osaa suunnistaa kohti oikeita tavoitteita ja päämääriä. Yhteistyö on johtanut mm. uudenlaisen tuotekategorian luomiseen, markkinointipäällikön rekrytoimiseen, markkinoinnissa tehtävien valintojen ja päätösten nopeutumiseen sekä erilaisiin sisäisiin toimenpiteisiin, joilla myynnin hiljaista tietoa on voitu hyödyntää entistä paremmin ostoprosessin kehittämisessä.

”Olen ollut tekemässä strategiaa monissa yrityksissä. Tämä projekti oli meille se pohjatyö, mikä meidän piti tehdä, jotta osataan suunnistaa kohti oikeaa päämäärää. Ensimmäisenä lähtökohtana on tietää, missä ollaan, mitkä ovat edellytykset toimia, mihin ollaan menossa ja mitä tavoitellaan. Sitten pitää olla kyvykkyydet mennä tavoitteeseen ja olla motivaatiota mennä tavoitteeseen. Eli pitää olla kyky kävellä ja halu ottaa askelia.”

Mika Rytky, toimitusjohtaja

Kiinnostuitko – ota yhteyttä

Anna Kärävä
toimitusjohtaja
050 307 4033
anna.karava@kolmaspolvi.fi